Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sametinget

Sametinget mottar årlige bevilgninger fra flere departementer. Regjeringen foreslår bevilgninger på 233,7 millioner kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett, en økning på 8 millioner kroner fra 2011. Av dette gjelder 1 million kroner arbeid med informasjon til samisk ungdom og arbeid med samiske språk.

Se også Samiske formål.