Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samisk høgskole

Regjeringen foreslår å bevilge 4,61 millioner kroner til Samisk høgskole. Bevilgningen skal benyttes til drift av Faglig analysegruppe for samisk statistikk, samiske veivisere og prosjektet Árbediehtu.

Se også Samiske formål.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.