Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

Regjeringen foreslår endringer i sektoravgifter og overprisede gebyrer som gir et samlet provenytap på om lag 730 millioner kroner påløpt.

Se også Gebyr på kredittdeklarasjoner, Matproduksjonsavgiftene og Vinmonopolavgiften.

For nærmere omtale av forslaget vises det til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 1.5