Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sivilt samfunn – utviklingsland

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til frivillige organisasjoner med 1,3 millioner kroner. Sivilt samfunn forstås som en mangfoldig arena hvor den alminnelige borger, alene eller sammen med andre, kan fremme interesser og behov, på egne og andres vegne.

I mange land er frivillige organisasjoner viktige endringsagenter for bedre sosiale tjenester. Bevilgningen brukes derfor også til å styrke det sivile samfunns kunnskaper, ferdigheter og evne til å levere tjenester, for eksempel innenfor helse, utdanning, sport, kultur og miljø. Norge støtter også organisasjoner i deres internasjonale arbeid.

Arbeid for å mobilisere og styrke det sivile samfunnets kompetanse og kapasitet til å fremme demokratisk, sosial og økonomisk utvikling og respekt for menneskerettighetene er prioritert. Økt oppmerksomhet skal gis til samarbeid med tradisjonelle institusjoner og deres ledere. Det legges vekt på resultater og ringvirkninger. Det er ønskelig at norske organisasjoner som har medlemsbase med opprinnelse fra utviklingsland i større grad skal delta i utviklingssamarbeidet.