Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Siviltjenesten - nedleggelse

Regjeringen foreslår å avvikle sivil verneplikt som tjenesteform. Antall søknader om fritak er betydelig redusert de senere årene, og Forsvarets behov for militære vernepliktige er også redusert. Regjeringen anser derfor at det ikke lenger er behov for å utskrive mannskap til avtjening av sivil verneplikt med 12 måneders varighet.

Se også Justisdepartementets fagproposisjon kategori 06.50.