Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjøforsvaret

Regjeringen foreslår å bevilge 3416 millioner kroner til Sjøforsvaret. Medregnet intern ressursfrigjøring vil ressursinnsatsen til Sjøforsvarets operative virksomhet øke med 105 millioner kroner sammenlignet med 2011.

Sjøforsvaret fortsetter innfasingen av den nye fartøysstrukturen. Alle fem Fridtjof Nansen-klasse fregatter er mottatt, mens alle seks fartøyer i Skjold-klassen planlegges levert innen utgangen av 2012. Oppdatering av mineryddere og Ula-klasse undervannsbåter fortsetter. Dette gir et svært moderne og styrket sjøforsvar med betydelig operativ slagkraft og evne til økt tilstedeværelse i nord.

Sjøforsvaret vil også i 2012 vektlegge rekruttering, kompetanseutvikling og omskolering, samt målrettede tiltak for å beholde nødvendig personell til bemanning av de nye fartøyene.