Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skattebegrensning – enslige forsørgere

I Oslo har det lenge vært ligningspraksis å gi enslige forsørgere skattebegrensning på gunstigere vilkår enn det som følger av skatteloven og skattevedtaket, og som følges i resten av landet. Denne praksisen vil bli avviklet gradvis fra og med inntektsåret 2012.

Det vises til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 3.3.