Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skattebegrensningsregelen for uføre mv.

Regjeringen foreslår å justere opp skattefri nettoinntekt for gifte i skattebegrensningsregelen for uføre mv. til 107 600 kroner i 2011 og videre til 112 200 kroner i 2012. Justeringen er noe over anslått lønnsvekst.

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 3.2.