Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skole - ungdomstrinnet

Regjeringen ønsker å gjøre undervisningen på ungdomstrinnet mer variert og praktisk. Blant tiltakene er disse mest sentrale:

  • Valgfag: Utvikle nasjonale læreplaner i ti til tolv valgfag.
  • Klasseledelse: Det skal utvikles et skolebasert program over fem år for kompetanseutvikling i klasseledelse.
  • Regne- og lesesatsing: Det skal utvikles en regnesatsing for å bidra til et mer variert og praktisk opplæringstilbud i matematikk. Regjeringen vil samtidig forsterke lesesatsingen med særlig vekt på gutter på ungdomstrinnet.
  • Økt fleksibilitet: Kunnskapsdepartementet vil sende på høring forslag om å endre fag- og timefordelingen for å gi rom for lokal fleksibilitet.