Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skole – etter- og videreutdanning

Regjeringen foreslår å bruke totalt om lag 400 millioner kroner på kompetanseutvikling i grunnopplæringen. Staten har etablert et system for kompetanseutvikling som består av tre hovedelementer: et varig system for videreutdanning, etterutdanning for nasjonalt prioriterte områder og rektorutdanning. I tillegg kommer midler til kompetanseutvikling innenfor rammen av Ny GIV.