Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skole – tiltak mot frafall

Å redusere frafall i opplæringen er en prioritert satsing med tiltak både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Ny GIV – gjennomføring i videregående opplæring er en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. En rekke tiltak inngår i satsingen, blant annet:

  • tettere oppfølging av de svakeste elevene på ungdomstrinnet og i videregående opplæring gjennom intensivt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune
  • utvikling av etterutdanningsopplegg for lærere i grunnskole og videregående skole, i blant annet grunnleggende ferdigheter, klasseledelse og praksisretting
  • mer relevant og praksisnær fag- og yrkesopplæring og mer bruk av opplæringsmodeller som gir grunnkompetanse (praksisbrev, lærekandidat)
  • samarbeid med partene i arbeidslivet om å skaffe flere lærlingplasser
  • tiltak for å følge opp ungdomsgruppen som står utenfor både arbeid og utdanning
  • utarbeiding av bedre statistikk for resultatmåling av innsatsen for økt gjennomføring og redusert frafall

Regjeringen vil utvide prosjektet Ny GIV til flere kommuner. I tillegg vil Regjeringen i større grad prioritere kompetansemidlene til tiltak i Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter, som etterutdanning i klasseledelse, regneopplæring og leseopplæring.