Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skolebygg

I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på en investeringsramme på 15 milliarder kroner fordelt over åtte år. I 2012 foreslår Regjeringen å fase inn ytterligere 2 milliarder kroner av rammen, med en budsjetteffekt på 70 millioner kroner i 2012. Fra utvidelsen av ordningen i 2009 til og med 2012 er 9 milliarder kroner av investeringsrammen faset inn. Ordningen forvaltes av Husbanken.