Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skredforebygging

For å sikre mer helhetlig, effektiv og styrket bistand til skredforebygging ble statens bistand knyttet til alle typer skred samlet under Norges vassdrags- og energidirektorat fra 1. januar 2009. NVE bistår kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking, varsling, sikring og bistand ved beredskap.

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om tiltak mot flom og skred i 2012.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, programkategori 18.20.