Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Slepebåtberedskap

Regjeringen vil foreta en ny og samlet vurdering av den nasjonale slepebåtberedskapen, herunder gjennomføre kvalitetssikring i tråd med retningslinjene for store anskaffelser.

For 2012 foreslås det å videreføre den etablerte slepebåtberedskapen på Sørlandet og Vestlandet.

Det Norske Veritas har på vegne av Kystverket foretatt en ny vurdering av slepebåtbehovet i Nord-Norge etter etableringen av seilingsleiene fra Vardø til Røst. Vurderingene tilsier at slepebåtberedskapen kan ivaretas av to fartøy. Regjeringen ønsker likevel å ha en forsterket beredskap, og det vil derfor bli arbeidet med en mer ressurseffektiv modell for et tredje fartøy. Det nærmere opplegget rundt dette vil bli avklart etter at dialog med leverandørene er gjennomført.