Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sosial dumping

Et arbeidsliv for alle forutsetter et godt arbeidsmiljø uten sosial dumping. Dette vil også bidra til at flere kan delta lengre i arbeidslivet. Et anstendig og velregulert arbeidsliv uten sosial dumping er viktig både for den enkelte arbeidstaker, og for at seriøse virksomheter ikke skal tape i konkurranse med useriøse.

Som del av arbeidet mot useriøsitet og sosial dumping i norsk arbeidsliv foreslår Regjeringen å bevilge 20 millioner kroner til Arbeidstilsynet til en godkjenningsordning og økt tilsynsaktivitet overfor renholdsbransjen.

Etablering av treparts bransjeprogrammer skal bidra til å hindre sosial dumping og forsterke arbeidet for anstendige og seriøse arbeidsforhold. Dette vil være en langsiktig og langvarig satsing der målet er varige forbedringer i spesielt utsatte bransjer. Myndighetene og partene i arbeidslivet er enige om at renholdsbransjen skal være et pilotprosjekt for satsingen.

I samarbeid med partene har Regjeringen besluttet å etablere en offentlig godkjenningsordning for renholdsvirksomheter. ID-kort, den tilsvarende ordningen i byggebransjen, vil være et viktig element her i tillegg til økt myndighetsoppfølging. Godkjenningsordningen er under utforming og er planlagt iverksatt fra 2012.

I den senere tid er det blitt avdekket en rekke alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven for ansatte i bemanningsselskaper. Regjeringen har på denne bakgrunn iverksatt forsterket tilsyn med arbeidsforholdene i bemanningsselskapene og i de virksomhetene som leier inn arbeidskraft.

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å videreføre tilsynssatsingen rettet mot bemanningsbransjen og virksomheter som leier inn arbeidskraft.

Les mer i pressemelding fra Arbeidsdepartementet (Tiltak mot sosial dumping).