Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens barnehus

Regjeringen foreslår å bevilge 4,7 millioner kroner til å etablere landets åttende Statens barnehus i Ålesund i 2012. Barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, skal sikres hjelp fra et tverrfaglig personale, med omsorg og behandling samlokalisert på ett sted. Så langt er det etablert et godt tilbud til barn i alle helseregioner, med Statens barnehus i Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Hamar og Oslo.

Se også Justisdepartementets fagproposisjon kategori 06.40.