Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statlig bygge- og eiendomsvirksomhet

Universitetet i Oslo, Domus Media
Restaureringen av Domus Media og de andre sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo er i gang. Aulaen var ferdig til 200-årsjubileet og ble gjenåpnet i juni 2011. Restaureringen er delt opp i to prosjekt; fase 1 og fase 2. Samlet budsjettforslag til Domus Media i 2012 utgjør 234 millioner kroner.

Odontologibygg ved Universitetet i Bergen
Bygging av nytt Odontologibygg ved Universitetet i Bergen er i gang og skal etter planen tas i bruk høsten 2012. Budsjettforslaget for 2012 utgjør 115 millioner kroner.

Eidsvollsbygningen
Se eget stikkord.

Høgskolen i Oslo, sykepleieutdanningen
Ombyggingen og rehabiliteringen av det tidligere Patologibygget ved det gamle Rikshospitalet forventes å være ferdig første halvår 2012. Budsjettforslaget for 2012 utgjør 200 millioner kroner.

Høgskolen i Bergen, samlokalisering på Kronstad
Nybyggingen som skal samle høgskolen i ett anlegg, er i gang. Høgskolen skal etter planen ta i bruk de nye lokalene ved semesterstart 2014. Budsjettforslaget for 2012 utgjør 590 millioner kroner.

Høyskolen i Sogn og Fjordane, sentralbygg i Sogndal
Oppføring av nytt sentralbygg for å samle høgskolens aktiviteter på Fosshaugane Campus i Sogndal er i gang. Bygningen skal etter planen stå ferdig andre halvår 2012. Budsjettforslaget for 2012 er på 146 millioner kroner.

Oslo fengsel, aktivitetsbygg
Bygging av nytt aktivitetsbygg ved Oslo fengsel settes i gang høsten 2011. Bygget forventes å stå ferdig medio 2013. Budsjettforslaget for 2012 er på 60 millioner kroner.

Regjeringskvartalet, R6
Det nye bygget i regjeringskvartalet, R6, skal etter planen ferdigstilles i løpet av første halvår 2012. Budsjettforslaget for 2012 utgjør 210 millioner kroner. I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 52,4 millioner kroner til innkjøp av løst inventar og utstyr.

Nasjonalmuseum
Forprosjektet for Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen i Oslo avsluttes i 2012. Budsjettforslaget for 2012 er 66 millioner kroner.

Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Forprosjektet for rehabilitering og nybygg til Nasjonalt Folkehelseinstitutt skal etter planen fullføres i 2013. Budsjettforslaget for 2012 er 80 millioner kroner.