Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehusinvesteringer

Regjeringen foreslår å gi investeringslån til to nye prosjekter i de regionale helseforetakene med en samlet bevilgning på 350 millioner kroner i 2012. Dette gjelder ny A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø med 50 millioner kroner og investeringer i forbindelse med samlokaliseringstiltak ved Oslo universitetssykehus HF på 300 millioner kroner.