Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

TV-drama

Regjeringen foreslår å øke støtten til TV-drama med 2,5 millioner kroner. Med denne økningen er støtten doblet siden 2010 – fra 16 til 32 millioner kroner i året.

I statsbudsjettet for 2011 ble støtten til TV-drama økt fra 16 til 22,5 millioner kroner. Gjennom avtalen med TV2 om status som allmennkringkaster ble ytterligere 7 millioner kroner satt av til formålet. Med årets økning av bevilgningen er løftet om en dobling av støtten oppfylt.