Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tannhelsetenester – ny marknadsportal

Regjeringa føreslår å løyve 2 millionar kroner til ein ny marknadsportal for tannhelsetenester. Forbrukarrådet skal etablere og drive portalen. Satsinga er ein del av Regjeringa sitt arbeid med å leggje til rette informasjon og tenester til forbrukarane på internett.

For nærmare omtale, sjå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin fagproposisjon, Programkategori 11.30 Forbrukarpolitikken.