Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trebasert Innovasjonsprogram

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Landbruks- og matdepartementets tresatsing med 10 millioner kroner til 28 millioner kroner.

Trebasert Innovasjonsprogram er hovedvirkemidlet i tresatsingen. Programmet skal bidra til å øke trebruken, både som et bidrag til verdiskaping og fordi tre er et fornybart bygningsmateriale.