Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Treprosentregelen – endringer

Treprosentregelen innebærer at tre prosent av netto aksjeinntekter som er fritatt for skatt under fritaksmetoden likevel skal inntektsføres. Inntektsføringen gjelder i dag både utbytte og gevinst. Regelen fungerer som en sjablongmessig reversering av fradragsrett for kostnader knyttet til de skattefrie inntektene. Regjeringen foreslår at treprosentregelen fra 2012

  • generelt bare skal omfatte utbytte/utdeling og ikke gevinst
  • heller ikke skal få anvendelse på gevinst/utdeling i konsernforhold
  • skal omfatte utdeling fra deltakerlignet selskap
  • skal omfatte utbytte/utdeling til selskap hjemmehørende i utlandet dersom selskapet driver skattepliktig virksomhet i Norge og aksjene er knyttet til denne virksomheten

Det vises til kapittel 14 i Prop. 1 LS (2011-2012) og pressemelding om oppfølging av Evalueringsmeldingen.