Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trygdeavgift - landbruket

Regjeringen foreslår å øke trygdeavgiften for næringsinntekt i jord- og skogbruk fra 7,8 prosent til den generelle satsen på 11 prosent for selvstendig næringsdrivende. For å kompensere for økt trygdeavgift økes jordbruksfradraget med rundt 17 prosent, mens bevilgningen over jordbruksavtalen for å dekke differansen mellom 7,8 prosent og 11 prosenti trygdeavgiften omdisponeres til inntektsgivende tiltak over jordbruksavtalen.

Dette ble varslet i forbindelse med årets jordbruksavtale

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 3.7.