Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trygdeavgift - reindrift

Regjeringen foreslår å øke trygdeavgiften for reindrift fra 7,8 prosent til 11 prosent. Reindriftsfradraget økes på linje med jordbruksfradraget. Bevilgningsmessige konsekvenser på utgiftssiden forutsettes fulgt opp innenfor rammen av reindriftsavtalen.

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 3.7.