Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Universiteter og høyskoler - eCampus

Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til eCampus. Dette er et prosjekt for å bygge ut og oppgradere IKT-infrastrukturen i universitets- og høyskolesektoren.

Regjeringen vurderer dette som et sentralt tiltak for å sikre tilgang på fleksibel og desentralisert utdanning av høy kvalitet i alle regioner i Norge. Programmet vil først starte opp i de nordligste fylkene.