Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte - Nærings- og handelsdepartementet

Det samlede utbyttet fra selskaper hvor Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierskap er i 2012 budsjettert til 13,18 milliarder kroner.

Utbyttet fra de børsnoterte selskapene er teknisk videreført på samme nivå som utbetalingene i 2011. Utbyttet fra Statkraft SF foreslås budsjettert til om lag 5 milliarder kroner, noe som tilsvarer 85 prosent av Nærings- og handelsdepartementets anslag på utbyttegrunnlag for 2011.

Les mer i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.