Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte Statnett SF og Statoil ASA

Regjeringen foreslår at det budsjetteres med et utbytte fra Statnett SF på 93 millioner kroner. Utbyttet utgjør 50 prosent av konsernets anslåtte resultat etter skatt.

Regjeringen foreslår at det budsjetteres med et utbytte fra Statoil ASA på 13 353 millioner kroner. Det understrekes at dette ikke er et forventningsrett estimat, men en teknisk framskrivning av utbytte som ble utbetalt fra Statoil ASA i 2011.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, budsjettkapittel 5680 og 5685.