Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utdanning og forskning internasjonalt

Utdanning er et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom og bidra til demokratisk samfunnsutvikling.

Utdanning bidrar også til bedre helse blant fattige, og spesielt utdanning av jenter. Nesten 90 prosent av alle barn i grunnskolealder i utviklingsland går nå på skolen, og framgangen for FNs tusenårsmål om universell tilgang til grunnskole har vært god. Den største utfordringen er å sikre et godt utdanningstilbud for barn som bor i land preget av krig og konflikt. Norge retter spesielt oppmerksomhet mot utdanning i sårbare stater, og samarbeider med sivilt samfunn, multilaterale organisasjoner og nasjonale myndigheter for å styrke den globale innsatsen på dette området. Den norske utdanningsinnsatsen skal bidra til å fremme likestilling og jenters utdanning. Regjeringen arbeider også for at utdanning må gis høyere prioritet i humanitære innsatser.

Utvikling av kunnskap gjennom forskning og mulighet for høyere utdanning er viktig i alle land. Regjeringen støtter forskning i og forskningssamarbeid med utviklingsland på en rekke tematiske områder som klima, ren energi, kapitalflukt og helse. Forskning inngår også som en viktig komponent i samarbeidet med Kina, India og Brasil spesielt. Partnerskap med norske utdanningsinstitusjoner bidrar til kvalitet. Regjeringen vil bidra til å styrke kapasiteten innen høyere utdanning og forskning i utviklingsland gjennom støtte til opprettelse av nye utdanningsprogrammer på bachelor, master og doktorgradnivå. Støtte til forskning og høyere utdanning skal bidra til likestilling både ved at kvinner oppfordres til å delta, og gjennom utvikling av relevant kunnskap.

Se også FNs tusenårsmål.