Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utenrikstjenesten

Nettverket av norske utenriksstasjoner skal være et effektivt og velfungerende verktøy for Regjeringen i arbeidet med å oppnå utenriks- og utviklings­politiske mål og prioriteringer. Samtidig skal utenriks­stasjonene yte tjenester overfor andre departementer og opp­dragsgivere, norske borgere og næringslivsinteresser. I en verden i rask endring er evnen til omstilling og fleksibilitet av økende betydning. Det foretas derfor løpende vurderinger av hvordan tilgjengelige ressurser mest effektivt kan anvendes for å sikre at uteapparatet er tilpasset behov, interesser og politiske prioriteringer.