Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utleieboliger - tilskudd

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken gir tilskudd til kommuner, stiftelser og andre aktører som etablerer formålstjenlige utleieboliger.

Tilskuddsutmålingen skal gjennomsnittlig være rundt 20 prosent av investeringskostnadene. I enkelte prosjekt kan det imidlertid gis tilskudd inntil 40 prosent av investeringskostnadene. I slike tilfeller skal plan for oppfølgingstjenester foreligge.

Regjeringen foreslår at det kan gis tilsagn om tilskudd til utleieboliger på til sammen 430 millioner kroner og foreslår en bevilgning på 425,6 millioner kroner i 2012.