Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utlendingsforvaltningen - oppholdskort og grenseboerbevis

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til UDI og politiet med til sammen 17,3 millioner kroner i 2012 til innføring og utstedelse av oppholdskort og grenseboerbevis. Oppholdskort for personer som innvilges oppholdstillatelse skal erstatte dagens etiketter i passene. Det arbeides med sikte på å utstede oppholdskort innen 20. mai 2012, som er fristen i Schengen-samarbeidet for å utstede oppholdskort med biometriske kjennetegn. Det legges opp til at merutgiftene til utstedelse, samt drift og vedlikehold av systemløsninger knyttet til oppholdskortet, skal finansieres ved hjelp av økte gebyrer.

Se også Justisdepartementets fagproposisjon kategori 06.90.