Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utlendingsforvaltningen - retur

Regjeringen ønsker at personer som ikke oppfyller vilkårene for opphold i landet, skal kunne returneres raskt. Måltallet for tvangsmessige uttransporteringer ble økt fra 3 700 i 2010 til om lag 4 600 i 2011. På grunn av at den enkelte retur er blitt mer ressurskrevende, foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til formålet med 24 millioner kroner slik at måltallet på 4 600 tvangsreturer skal kunne videreføres også i 2012.

Se også Justisdepartementets fagproposisjon kategori 06.40.