Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utviklingssamarbeid

Regjeringen foreslår å bevilge 27 834,9 millioner kroner til internasjonalt utviklingssamarbeid. Med budsjettforslaget for 2012 vil innsatsen mot fattigdom og klimaendringer utgjøre 1 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt for 2012. Med utgangspunkt i dette høye bistandsnivået vil Regjeringen videreføre satsingsområdene fra 2011, men med ytterligere vektlegging av satsingen på energi, klima og skog. Regjeringen legger særlig vekt på Afrika, hvor også matsikkerhet vil stå sentralt.

De største økningene i budsjettforslaget for 2012 er:

  • Regjeringens klima- og skogsatsing – økning på 387 millioner kroner til tiltak mot klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland
  • Energisatsingen – økning på 255 millioner kroner
  • Klimarobust landbruk og annen klimatilpasning – økning på 159 millioner kroner

Regjeringen foreslår også økte bevilgninger til andre viktige områder i 2012, som nødhjelp, humanitær bistand, menneskerettigheter, helse, gjeldsslettetiltak, faglig samarbeid og Sivilt samfunn.

Se også FN.