Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vannforvaltning

Regjeringen foreslår å bevilge 63 millioner kroner til arbeidet med oppfølgingen av vannforskriften. Dette er en økning på 9 millioner kroner fra 2011. Satsingen inkluderer en styrket overvåking av vannressursene og opprydding i vassdrag med særlige miljøutfordringer, herunder Haldenvassdraget.