Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Veibruksavgift

Regjeringen ønsker en omlegging til en mer generell veibruksavgift. Veibruksavgiften skal dekke eksterne kostnader og ivareta hensynet til statens inntekter. Innen 2020 skal alle drivstoff ilegges veibruksavgifter etter energiinnholdet i drivstoffet. I 2015 skal unntakene evalueres. Evalueringen skal legge vekt på statens inntekter, klima- og miljøhensyn og næringslivet i distriktene. Regjeringen har ikke planer om å gjøre endringer i veibruksavgiftene for alternative drivstoff før evalueringen i 2015.

Se også Bilavgifter, Engangsavgiften, Omregistreringsavgiften og Vrakpanten

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 4.7.