Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Verdiskapings-program for lokale og regionale natur- og kulturparker

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til etablering av en ny ordning for lokale og regionale natur- og kulturparker. Hovedmålet er økt verdiskaping og næringsutvikling i avgrensede landskaps- og identitetsområder med særskilte natur- og kulturverdier. Dette skal gjøres gjennom bærekraftig bruk av natur- og kulturverdiene som ressurs.

Se nærmere omtale av ordningen i Kommunal- og regionaldepartementets fagproposisjon for 2012, kap. 552, post 72.