Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Verneområder

Som et ledd i oppfølgingen av den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til nasjonalpark- og verneområdeforvaltere med 17 millioner kroner. Midlene vil blant annet gå til ansettelse av nasjonalparkforvaltere, etablering av nasjonalparkstyrer, utarbeidelse av forvaltningsplaner, skjøtsel og tilrettelegging samt styrket naturoppsyn.