Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Veteraner fra utenlandstjeneste – erstatningsordning

Regjeringen tar sikte på å videreføre den særskilte kompensasjonsordningen for forsvarspersonell som har pådratt seg psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i utenlandsoperasjoner i perioden 1978 til 1. januar 2010. Ordningen ble etablert i 2010, og Regjeringen har i budsjettforslaget satt av 110 millioner kroner til dette formålet i 2012, en økning på 59 millioner kroner sammenlignet med 2011.

Regjeringen foreslår i tillegg å utvide den særskilte kompensasjonsordningen. Utvidelsen innebærer en mulighet for utbetaling på 65G ved 100 prosent ervervsmessig uførhet ved psykiske belastningsskader dersom de samme beviskrav og bevistema som gjelder etter det lovfestede objektive ansvaret er oppfylt.