Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Voldelig ekstremisme

Regjeringen vil etablere en nasjonal kunnskapsportal på internett med informasjon om radikalisering og voldelig ekstremisme. Nettstedet skal spesielt tilby informasjon for ansatte i førstelinjen, som politi, skole, helsevesen, utlendingsforvaltningen, kriminalomsorgen og barnevernet.

Se også Justisdepartementets fagproposisjon kategori 06.40.