Statsbudsjettet 2013

Budsjettforslag for 2013 er godt tilpasset en situasjon med stor internasjonal uro. Ved å holde igjen på oljepengebruken trygger vi arbeidsplassene i konkurranseutsatte bedrifter. Innenfor disse rammene styrker Regjeringen velferden og legger til rette for framtidig verdiskaping og vekst.

Hovedsaker

Investerer i velferd og arbeid
I budsjettforslaget for 2013 prioriterer Regjeringen samferdsel, forskning, samfunnssikkerhet og beredskap. - Vi bedrer kvaliteten på fellesskapsløsningene ved å styrke kommuneøkonomien og helse- og omsorgssektoren, sier finansministeren.

Skattesystemet forbedres
Regjeringen foreslår å øke bunnfradraget i formueskatten fra 750 000 kroner til 870 000 kroner. Dermed vil 50 000 færre betale formueskatt i 2013 og andelen skattytere som betaler formueskatt blir redusert til 16 prosent.

Overprisede gebyrer reduseres
- Vi reduserer sektoravgifter og overprisede gebyrer med om lag 565 millioner kroner, herunder tinglysningsgebyret. Samlet har vi siden 2007 redusert overprisede gebyrer med 1,2 milliarder kroner, sier Sigbjørn Johnsen.

Bilkalkulator


Regjeringen foreslår nye justeringer i engangsavgiften for ytterligere å stimulere til kjøp av miljøvennlige biler.

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2013, som legges ut i Excel- og Html-format.

Statsbudsjettet på 1-2-3

Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2013.

Fylkesoversikt

– budsjettiltak fordelt på fylkene

– budsjettiltak fordelt på fylkene

Budsjettspørsmål

Finansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse ut fortløpende her.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.