Bilkalkulator

I statsbudsjettet for 2013 fortsetter Regjeringen arbeidet med å stimulere til kjøp av mer miljøvennlige biler. Regjeringen foreslår å redusere de høyeste innslagspunktene i CO2-komponenten og øke fradragene for biler med CO2-utslipp under 110 g/km. NOx-komponenten økes for å stimulere til valg av biler med lave lokale utslipp. Samtidig reduseres effektkomponenten slik at engangsavgiften totalt sett ikke øker. Samlet er utslagene små for de fleste biler, men biler med svært lave CO2- og NOx-utslipp vil komme enda bedre ut.

Ved å legge inn biltype og bilens vekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og motoreffekt vil du se differansen i nominelle kroner mellom dagens avgiftsregelverk og det som foreslås for 2013. Normalt vil satsene i engangsavgiften oppjusteres fra år til år ut fra forventet prisvekst. For en gjennomsnittlig personbil utgjør denne prisjusteringen om lag 2 000 kroner i økt avgift fra 2012 til 2013.

Opplysningene som skal settes inn i kalkulatoren vil framgå av modelloversikten til forhandlere og bilprodusenter. Disse kan du finne på deres nettsider. Dersom du ikke finner opplysninger om NOx-utslipp vil kalkulatoren automatisk sette NOx-utslippet til et gjennomsnitt for din biltype.

Biltype
Bilens egenvekt
(kg) *
Bilens CO2- utslipp
(g/km) **
Bilens NOx- utslipp
(mg/km)
Bilens motoreffekt
(kW eller hk) ***

* Der bilens oppgitte egenvekt inkluderer fører må du trekke fra 75 kg før du legger dataene inn i kalkulatoren.
** CO2-utslipp ved blandet kjøring.
*** For hybridbiler er ikke effekten av elektromotoren inkludert i avgiftsberegningen. Oppgi derfor kun effekten fra forbrenningsmotoren.


Kalkulatoren tar utgangspunkt i gjeldende avgiftssatser for 2012 og forslag til satser for 2013. Resultatene som kommer fram illustrerer de foreslåtte endringene, og er ikke bindende avgiftsfastsettelse. For eksakt avgiftsberegning henvises det til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Det gis et sjablongmessig fradrag i egenvekten på 10 prosent for hybridbiler, det vil si biler som har både forbrenningsmotor og elektrisk motor. Dette er referert til som ”hybrid” i kalkulatoren. Biler som kan kjøre på drivstoff med minst 85 prosent etanol får et fradrag på 10 000 kroner i engangsavgiften. Dette er referert til som ”fleksifuel/E85” i kalkulatoren.

Elbiler er fritatt for engangsavgift (men ikke vrakpant).

Se også pressemelding 35/2012 og Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 11 og 21.

Se også tabeller med avgiftsendringer for noen bilmodeller.

Se Toll- og avgiftsdirektoratets kalkulator for beregning av engangsavgift for bruktimport av biler.