Vedlegg 3 Toll

Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2011

FAT 1

 

Tollkvote forskrift

Konserves forskriften

RÅK-import

Innenlands bearbeiding

Utenlands bearbeiding

Kap

Vareslag

Gene relle

Individuelle

Kvote

Individuelle

Kvote

Individuelle

Individuelle

Individuelle

1

Levende dyr

25

67

2

Kjøtt og spiselig slakteavfall

82

13

380

2

36

4

Melk og meieriprodukter

1

38

513

41

5

Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted

34

2

6

Levende trær og andre planter

11

49

7

Grønnsaker, røtter og knoller

43

97

25

19

1

8

Spiselige frukter og nøtter

10

144

47

28

73

10

Korn

101

192

11

11

Mølleprodukter

60

24

24

12

Oljeholdige frø og frukter

2

162

320

15

Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer

139

1

1

16

Produkter av kjøtt, flesk, mv

6

97

46

17

Sukker og sukkervarer

32

38

18

Kakao og varer derav

4

19

Produkter av korn, mel, stivelse eller melk

3

2

4

20

Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler

1

2294

21

100

8

27

21

Forskjellige tilberedte næringsmidler

17

16

1

41

22

Drikkevarer

1

23

Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt dyrefôr

87

244

53

6

35

Proteiner; modifisert stivelse

2

Sum:

298

3424

1779

147

81

18

16

206

1 Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og SSB import

Kvoteutnyttelse

Auksjonsbeløp 2

SSB 3

Kvote

Importert

2011 1

2011

2010

2011

2010

Import

2011

Varenummer

Produkt

Tonn

Tonn

Pst.

Pst.

Kr/kg

Kr/kg

Tonn

01.01.1010/9011/9019

Islandshest (stk)

200

50

25

37

-

-

57

01.06.1910, 02.08.9021

Levende rein og reinsdyrkjøtt

0

0

-

-

-

0

02.01, 02.02

Storfekjøtt (NA/BW)

500

472

94

100

0,29

16

-

Kap. 02

UB kjøtt

1 080

352

33

19

-

9 843

kap. 2 og kap. 16

Kjøtt til messer

35

7

21

23

-

-

-

02.02

Storfekjøtt

1 084

1 021

94

99

47,06

31,63

4 113

02.03.2101

Svinekjøtt

1 381

13

1

0

0,01

0,01

33

02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000

Småfekjøtt

206

179

87

90

3,42

10

1 593

02.04.1000/2100/3000

Sauekjøtt (Island)

600

600

100

94

-

-

599

02.06.4100

Lever av svin (EU)

250

-

-

-

0,01

0,02

-

02.07.1200

Hønsekjøtt

221

41

19

15

0,07

0,01

41

02.07.2500

Kalkunkjøtt

221

-

-

-

0,01

0,01

-

02.07.3300

Ender, gjess mm.

221

110

50

29

0,51

0,01

110

02.08.1000/9030/9094/9099

Fuglevilt

70

53

76

44

2,17

0,02

67

02.08.1000/9099

Annet vilt

10

0

3

30

-

-

36

02.08.9030

Skogsfugl/ryper

10

0

2

9

-

-

31

02.08.9043

Elg

80

24

30

24

-

-

26

02.08.9043/ 9044/9045

Elgkjøtt

60

54

90

80

0,03

0,01

81

02.08.9046

Hjort

10

-

-

12

-

-

1

02.08.9046/9047/9048/9094/9099 02.03.1209/1909/2209/2909

Hjortekjøtt/annet vilt

200

195

97

100

7,91

1,03

215

02.10.1101

Skinke av svin (EU)

200

184

92

92

20,05

15,15

215

Kap. 04

UB meieri (ex kap 4)

3 120

1 927

62

43

-

13 740

04.05.1000

Smør

575

451

78

24

0,01

0,01

1 768

ex. 04.06

Ost (EU)

4 500

4 410

98

99

-

-

10 820

ex. 04.06

Ost (EFTA)

90

53

59

33

0,21

1,62

48

04.07.0011/0019

Hønseegg (EU)

290

290

100

24

0,12

0,02

1 477

04.07.0019

Hønseegg (WTO)

1 295

1 117

86

-

0,01

0,01

1 401

04.09.0000

Honning (GSP)

192

186

97

82

3,03

1,23

246

05.11.9911/9921

Blodpulver (EU)

300

229

76

32

0,01

0,01

254

06.02.1010/1021/1022/1023/1024/1029

Stiklinger u/rot

2 mill. kr

2 mill. kr

100

100

-

22,6 mill. kr

06.02.3011/3012/3013

Stueasalea

10 mill. kr

10 mill. kr

100

97

-

22,9 mill. kr

06.02.9031

Grønne potteplanter

4 mill. kr

4 mill. kr

100

100

-

4,4 mill. kr

06.02.9091

Gras i ruller

4 mill. kr

1 mill. kr

25

6

-

1,2 mill. kr

ex. 06.02.9043/9044

Potteplanter m/blomst

8 mill. kr

7,8 mill. kr

98

98

-

28,6 mill. kr

07.01.9029

Poteter (Egypt)

1 310

-

-

0

-

-

-

07.04.9013/9020

Hvitkål

134

99

74

47

0,01

0,01

871

07.04.9040

Rødkål

134

34

25

7

0,01

0,01

72

07.05.1112/1122

Issalat (EU)

600

463

77

67

0,02

1,73

5 858

07.08.1000

Erter (Egypt)

60

-

-

0

0,01

0,01

-

07.12.9011

Tørkede poteter

300

141

47

63

0,01

0,01

145

08.08.1011

Epler (WTO)

8 000

7 287

91

86

0,60

0,55

26 654

08.08.1011

Epler (EU)

2 000

1 843

92

82

0,21

0,01

14 548

08.08.2021

Pærer

250

239

96

100

1,3

3,53

6 210

08.10.1023/1024

Jordbær (EU)

300

276

92

100

4,71

2,21

1 421

08.11.1001/1009

Jordbær konserves (EU)

500

495

99

98

-

-

1 027

08.11.1001/1009

Jordbær konserves (nasjonal)

1 100

1 077

98

46

-

-

4 657

08.11.1009

Jordbær konserves (EU)

1 400

1 387

99

98

-

-

2 875

08.11.2001/2005

Bringebær konserves (EU)

950

936

99

93

-

-

2 132

08.11.2001/2005

Bringebær konserves (nasjonal)

150

146

97

6

-

-

2 175

08.11.2001/2006, 20.09.8010/8020

Solbær/-konsentrat

1 100

906

82

96

-

-

237

08.12.1000

Kirsebær (EU)

100

-

-

-

-

-

-

10.01.1000

Durumhvete (CA)

10 000

-

-

3

0,01

0,01

1 834

10.01.1000/9000, 10.02.0000, 10.08.9000

Matkorn

120 000

118 016

98

95

0,01

0,01

10.01.9000, 10.03.0000, 10.04.0000, 10.05.9010, 10.07.0010, 11.03.1310, 17.03.1010, 17.03.9010, 23.02.1010, 23.02.2010, 23.02.3000, 23.02.4000, 23.03.2010

Kraftfôrråvarer

227 994

266 643

98

95

0,03

0,01

12.05.1010/9010

Oljefrø (EU)

13 000

19 920

99

100

0,01

0,01

12.09.2300

Svingelfrø (EU)

75

73

97

91

0,01

0,01

507

12.09.2300

Svingelfrø til plen (EU)

55

51

93

73

0,01

0,5

12.09.2400

Engrappfrø (EU)

50

43

87

82

0,01

0,01

161

12.09.2400

Engrappfrø til plen (EU)

100

62

62

38

0,01

0,01

12.09.2500

Raigrasfrø (EU)

700

666

95

83

0,01

0,01

686

12.14.9091

Høy (EU)

35 000

32 579

93

41

-

-

32 955

12.14.9091

Høy (andre land)

500

-

-

-

-

-

0

Kap. 16

UB kjøtt (posisjon 16.01 og 16.02)

5 520

1 717

31

26

-

2 810

16.01.0000

Pølser (EU)

200

139

70

91

30,03

43,02

1 112

16.02.3101

Kalkunrull

20

8

39

37

0,01

0,01

8

ex 16.02.4100

Herm. skinke (GSP)

100

-

-

-

0,01

0,01

-

16.02.4910

Bacon crisp (EU)

250

247

99

90

2

2,03

472

16.02.5001

Kjøttboller

150

142

94

91

11,51

10,31

142

ex 16.02.5009

Corned beef, GSP

55

39

71

36

3,2

0,02

136

Corned beef, WTO

145

51

35

22

0,01

0,05

ex 16.02.5009

Herm. tunge (GSP)

50

-

-

-

0,01

0,01

69

20.05.4001/4009

Herm. erter (GSP)

200

1

0

1

0,01

0,01

1

20.05.5901

Herm. snittebønner (GSP)

100

94

94

37

0,2

0,2

147

20.05.5901

Herm. brekkbønner (GSP)

50

50

100

67

0,02

0,02

ex 20.05.9909

Grønnsaks-blanding (GSP)

150

25

16

18

0,01

0,01

597

20.07.9905/9909, 20.08.9901, 20.09.7100/7900

Eplekonsentrat konserves (EU)

2 300

2 257

98

93

-

-

12 671

20.07.9905/9909, 20.08.9901, 20.09.7100/7900

Eplekonsentrat konserves

8 026

7 812

97

96

-

23.09.1012

Kattemat (EU)

1 000

1 000

100

37

0,35

0,01

9 628

23.09.1012

Kattemat (CA)

1 000

-

-

-

-

0

7

1 Registrert import innenfor kvoten.

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen enten ikke fordelt eller fordelt etter søknad.

3 Tallene er hentet fra SSB-statistikken og justert for omregningsfaktorer. De kvotene som ikke er globale er sammenlignet med de landområder som er nevnt i kolonnen for produkt. Tallene viser importen på varenummeret i kalenderåret 2011.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.