Vedlegg 6 Overgang til prosenttoll for visse landbruksvarer

Tabell 6.1 Overgang til prosenttoll for kjøtt

Nr

Vareslag

Tollsats 2012

Foreslått tollsats 2013

02.01

Kjøtt av storfe, fersk eller kjølt.

- utbeinet:

.3001

- - biffer og fileter

119,01 kr/kg

344%

02.02

Kjøtt av storfe, fryst.

- utbeinet:

.3001

- - biffer og fileter

119,01 kr/kg

344%

02.04

Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller fryst.

.1000

- hele eller halve skrotter av lam, ferske eller kjølte

32,49 kr/kg

429%

.3000

- hele eller halve skrotter av lam, fryste

32,49 kr/kg

429%

Tabell 6.2 Overgang til prosenttoll for ost 1

Nr

Vareslag

Foreslått tollsats 2013

04.06

Ost og ostemasse.

.9092

- - - Appenzeller, Beaufort, Comté, Gamle Ole, Grana Padano, Gruyère, Le Vieux Panè, Morbier, Munster, Parmiggiano Reggiano, Queso Manchego, Pecorino, Saint Albray, Västerbotten

27,15 kr/kg

.9097

- - - annen, upasteurisert

277%

.9098

- - - annen

277%

1 Varenumrene i denne tabell erstatter 04.06.9091 og 04.06.9099. Tollsatsen for disse ostene er 27,15 kroner per kg i 2012.