Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Svalbard

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

  • Regjeringen foreslår å bevilge 3,4 millioner kroner til Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011. Det gir en økning på 20 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås et tilskudd på 112,2 millioner kroner til UNIS.

  • For å styrke redningstjenesten på Svalbard er det bestemt at ved inngåelse av ny helikopterkontrakt fra 2014 skal det leies to store likeverdige helikoptre. Dette vil gjøre helikoptertjenesten mer robust, gi bedre responstid og sikre redningsmannskapene større grad av sikkerhet. I dag har Sysselmannen ett stort og ett mellomstort helikopter. Som et ledd i dette arbeidet er det gjennom Revidert nasjonalbudsjett i 2012 bevilget 14 millioner kroner for å starte grunnarbeidet med ny helikopterhangar på Svalbard. Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere midler i 2013 til bygging av ny helikopterhangar på Svalbard. (Av hensyn til anbudskonkurransen oppgis ikke beløpet).

  • Sysselmannen på Svalbard sitt tjenestefartøy er en viktig ressurs i Sysselmannens arbeid. Gjeldende kontrakt om leie av fartøy utløper i 2013 og det er behov for å inngå ny kontrakt om leie av tjenestefartøy. Regjeringen foreslår derfor at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan inngå en ny kontrakt med virkning fra 2014.

  • Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 15,4 millioner kroner i 2013 for å videreføre arbeidet med å etablere et renseanlegg ved kullkraftverket i Longyearbyen. I 2012 ble det bevilget 14,6 millioner kroner for å starte arbeidet med å etablere et renseanlegg. Renseanlegget er planlagt ferdigstilt i 2014 og vil innfri rensekravene fra Klima- og forurensingsdirektoratet.

  • Regjeringen foreslår å bevilge 45,6 millioner kroner til jordobservatoriet i Ny-Ålesund.

 

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Svalbard Museum

1 607

53

1 660

 

1 607

53

1 660

Til toppen