Nyheter

17 September 2012 - Statsbudsjettet 2013

Budsjettforslag for 2013 er godt tilpasset en situasjon med stor internasjonal uro. Ved å holde igjen på oljepengebruken trygger vi arbeidsplassene i konkurranseutsatte bedrifter. Innenfor disse rammene styrker Regjeringen velferden og legger til rette for framtidig verdiskaping og vekst.