Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Afghanistan

Norge har fortsatt et stort sivilt og militært engasjement i Afghanistan. Norge har en militær innsats på om lag 500 personer i ISAF-operasjonen, men dette tallet vil gradvis reduseres frem mot 2014, i tråd med prosessen som overfører sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter. Regjeringen foreslår å bevilge 750 millioner kroner til sivilt utviklingssamarbeid i Afghanistan. Dette er samme nivå som i perioden 2008 – 2012.

Hovedmålet for det norske engasjementet er å støtte afghanske myndigheters bestrebelser for å sikre stabilitet, sikkerhet og utvikling i landet, slik at landet ikke igjen kan fungere som base for internasjonal terrorisme. Innen utviklingssamarbeidet prioriteres landsbygdutvikling, utdanning og styresett. Kvinners stilling og kampen mot korrupsjon vektlegges innenfor de tre prioriteringsområdene. For å sikre bærekraft i innsatsen legges afghanernes egen utviklingsplan og afghanske prioriteringer til grunn. Regjeringen planlegger også fortsatt innsats i Faryab-provinsen, hvor Norge inntil 1. oktober i år hadde et spesielt militært ansvar. Konflikten i Afghanistan kan imidlertid ikke vinnes militært eller gjennom utviklingssamarbeid alene. Den må først og fremst løses politisk, under afghansk ledelse, men med støtte fra det internasjonale samfunn.

Det er fortsatt store behov for humanitær hjelp i Afghanistan. Regjeringen vil opprettholde en høy norsk humanitær innsats for å bidra til at afghanere i nød får nødvendig beskyttelse og assistanse og står bedre rustet til å møte nye humanitære kriser.