Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aktivitetsskatt for finansiell sektor

De fleste finansielle tjenester er ikke omfattet av merverdiavgiften. Finanskriseutvalget (NOU 2011: 1) foreslo derfor at myndighetene utreder en skatt på finansinstitusjonenes overskudd og lønninger for å beskatte merverdien skapt i finanssektoren.

Finansdepartementet gir en omtale av arbeidet med en aktivitetsskatt i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 17.