Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Akvakultur - kontroll- og tilsynsavgift

Regjeringen foreslår å øke kontroll- og tilsynsavgiften for akvakultur med 10 millioner kroner. Dette er en sektoravgift som betales av havbruksnæringen og dekker en del av statens kostnader til tilsyn og kontroll med havbruksnæringen. Samtidig foreslås en økning på 10 millioner kroner i bevilgningen til Fiskeridirektoratets havbrukstilsyn.