Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Alkoholfrie drikkevarer

Regjeringen foreslår å øke avgiftssatsen for alkoholfrie drikkevarer med 16 øre per liter utover prisjustering, det vil si til det samme avgiftsnivået som øl klasse b (lettøl). Ifølge Helsedirektoratet er brus en av de viktigste årsakene til overforbruk av sukker. Høyere pris kan bidra til å redusere forbruket noe.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 11.17.