Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Altinn

Regjeringen foreslår å bevilge 258,5 millioner kroner til Altinn. Det er en økning på om lag 90 millioner kroner i forhold til 2012. I 2013 vil forbedring av testregime, kompetanseoppbygging og justering av løsningen for å sørge for stabilitet og robusthet bli prioritert.